Όροι Συμμετοχής Εξωτερικού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το ταξιδιωτικό μας γραφείο ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των εκδρομέων-πελατών και των διαφόρων φορέων που χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση των εκδρομών(ακτοπλοϊκές εταιρίες, αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά τουριστικά γραφεία κ.λ.π.)καθώς και οπουδήποτε αλλού προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος. Στους φορείς αυτούς το γραφείο δεν ασκεί άμεσο έλεγχο και κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις παραλείψεων, πταισμάτων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από αυτούς τους τρίτους φορείς. Τέτοια περίπτωση είναι π.χ. η ομαλή διεξαγωγή των αεροπορικών πτήσεων. Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια τους και τους τύπους αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Δεν ευθύνεται επίσης για ανωμαλίες στην εκτέλεση της εκδρομής και δυσχέρειες που οφείλονται σε καταστάσεις ανωτέρας βίας (πόλεμοι, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, αεροπειρατείες κ.λ.π.) καθώς επίσης δεν ευθύνεται και για πιθανά ατυχήματα, ασθένειες εξαιτίας κλιματολογικών συνθηκών, επιδημίες, δηλητηριάσεις, εγκληματικές πράξεις, κλοπή αντικειμένων, απώλεια αποσκευών, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων, φθορά αποσκευών κ.λ.π. Είναι αυτονόητο όμως ότι τόσο η ευσυνειδησία όσο και η υπευθυνότητα και η πείρα των ανθρώπων του γραφείου μας, επιβάλλουν την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ανωμαλιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

2.ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Βασική υποχρέωση των εκδρομέων που συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Για υπηρεσίες που έχασαν από δική τους υπαιτιότητα δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι εκδρομείς οφείλουν να ελέγχουν την ισχύ των διαβατηρίων τους, να εξασφαλίζουν έγκαιρα διαβατήρια αν δεν έχουν, να ενημερώνουν το γραφείο αν έχουν ξένο διαβατήριο και είναι υποχρεωμένοι να απευθυνθούν στα γραφεία μας για περισσότερες πληροφορίες. Οι εκδρομείς είναι υπεύθυνοι για την έκδοση, την ισχύ, την εγκυρότητα και τη θεώρηση –ΒΙΖΑ- των ταξιδιωτικών τους εγγράφων (διαβατήρια, άδειες παραμονής κ.α) που απαιτούνται για την αναχώρηση, διέλευση και παραμονή τους στις χώρες που περιλαμβάνει η εκδρομή. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν με τις πρεσβείες των χωρών τους εάν χρειάζονται ΒΙΖΑ για τις χώρες που θα ταξιδέψουν. Το γραφείο έχει τη δυνατότητα να εκδώσει βεβαιώσεις ταξιδιού, όπου αυτές είναι απαραίτητες, δεν φέρει όμως ευθύνη/ υποχρέωση για την απόκτηση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων. Η μη εξασφάλιση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων δεν στοιχειοθετεί αιτία ακύρωσης και η ακύρωση της εκδρομής για αυτούς τους λόγους υπόκειται σε ακυρωτικά.
Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι να μελετήσουν πλήρως το πρόγραμμα της εκδρομής που θα συμμετάσχουν καθώς και τους όρους συμμετοχής. Η περίπτωση άγνοιας του προγράμματος της εκδρομής και των όρων συμμετοχής δεν είναι δικαιολογημένη και σε περίπτωση που ο εκδρομέας δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή διεκπεραίωση της εκδρομής παρέχει το δικαίωμα στον αρχηγό της εκδρομής ή του τοπικού μας αντιπροσώπου να αδιαφορήσουν για τον ασυνεπή ταξιδιώτη.
Οι συμμετέχοντες με την εγγραφή τους στα γραφεία μας ή με κατάθεση στο λογαριασμό της Εταιρείας μας ή μέσω Ταξιδιωτικού Πράκτορα ή με φιλικό τους πρόσωπο αποδέχονται αυτομάτως όλους τους όρους συμμετοχής.

3.ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το γραφείο μας καλύπτει τους εκδρομείς με την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
Το γραφείο μας δεν καλύπτει ιατρική περίθαλψη και προτείνει στους εκδρομείς να ενημερώνονται από τα ταμεία ασφάλισης τους για την ιατρική τους κάλυψη στο εξωτερικό.

4. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 30% των συνολικών δαπανών συμμετοχής. Τηλεφωνικές ή άλλες κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής εντός 2 ημερών δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύσει τις θέσεις. Οι κρατήσεις αρχίζουν την ημέρα κυκλοφορίας του προγράμματος και λήγουν 5 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής ή νωρίτερα όταν συμπληρωθεί ο καθορισμένος για την εκδρομή αριθμός θέσεων. Η εξόφληση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον5 ημέρες πριν την αναχώρηση. Οι πληρωμές (προκαταβολή- εξόφληση) καταβάλλονται στο γραφείο μας ή μπορούν να κατατεθούν μέσω εμβάσματος στο λογαριασμό της εταιρείας μας. Ο εκδρομέας πρέπει να στείλει στο γραφείο μας (π.χ μέσω φαξ) αντίγραφο του εμβάσματος με αναφορά του ονόματος του όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο και της εκδρομής στην οποία συμμετέχει καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας. Δήλωση συμμετοχής 7-5 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής, εφ’ όσον υπάρχουν θέσεις, πραγματοποιείται μόνον με άμεση εξόφληση. ΘΕΣΕΙΣ: Αυτές αλλάζουν 2 φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια της διαδρομής, υποχρεωτικά, για όλους τους εκδρομείς και καμιά εξαίρεση δε γίνεται δεκτή.

5.ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
α) ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μια εκδρομή για λόγους ανωτέρας βίας (όπως έχουν περιγραφει παραπάνω) για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή θα επιστραφεί στους πελάτες το ποσό το όποιο έχουν καταβάλει. Επίσης μια εκδρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί, εξαιτίας μη συμπλήρωσης του απαραίτητου ελάχιστου αριθμού συμμετοχών (ο οποίος είναι 25 άτομα για κάθε οδική εκδρομή και 15 άτομα για κάθε αεροπορική). Στην περίπτωση αυτή το γραφείο δεσμεύεται στην επιστροφή των εισπραχθέντων χρημάτων και χωρίς καμία υποχρέωση άλλης αποζημίωσης. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού συμμετοχής το γραφείο είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει τους εκδρομείς για την ακύρωση 10 ημέρες πριν την αναχώρηση, επιστρέφοντας τα χρήματα που έχει καταβάλει ο πελάτης ή προτείνοντας κάποια άλλη εκδρομή, χωρίς άλλη υποχρέωση.
β) ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε μια εκδρομή. Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνεται από πλευράς σας σύμφωνα με τη συναλλακτική πίστη, σεβόμενοι ταυτόχρονα και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το γραφείο μας απέναντι σε κάθε φορέα που συμμετέχει στην διοργάνωση της εκδρομής (ξενοδοχεία, μεταφορικά μέσα κ.λ.π.) και ως προς τους οποίους δεσμεύεται με ισχυρές ρήτρες αποζημίωσης βάσει των συμφωνιών που έγιναν μεταξύ του γραφείου μας και των τρίτων και προς τους οποίους είναι υποχρεωμένο να καταβάλει χρήματα είτε εσείς ταξιδέψετε είτε όχι. Εάν λοιπόν ακυρώσετε μια συμμετοχή έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση παρακρατουνται 40 Ευρώ κατ’ άτομο για οργανωτικά και τηλεπικοινωνιακά έξοδα, από 20 και έως 15 ημέρες πριν την αναχώρηση έχει ακυρωτικά 30% του συνολικού ποσού της εκδρομής. Ακύρωση συμμετοχής από 14 έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση έχει ακυρωτικά 50% του συνολικού ποσού. Ακύρωση σε μικρότερο χρόνο από 7 ημέρες δε γίνεται δεκτή και τα ακυρωτικά μπορεί να είναι έως και 100% της αξίας της εκδρομής. Την ακύρωση συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν στοιχειοθετούν αλλαγές ώρας πτήσεων/ δρομολογίων, αεροπορικών/ατμοπλοϊκών εταιρειών ούτε αντικατάσταση ξενοδοχείων σε άλλα ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας καθώς και πιθανές τροποποιήσεις του προγράμματος που δεν αλλάζουν σημαντικά τον χαρακτήρα της εκδρομής. Επίσης, ασθένειες, ιατρικές επεμβάσεις και ατυχήματα δεν στοιχειοθετούν ακύρωση εκδρομής χωρίς ακυρωτικά. Εκδρομέας που κωλύεται να συμμετέχει σε εκδρομή, μπορεί να εκχωρεί την κράτηση του σε άλλο πρόσωπο δικό του αφού προηγουμένως και εγκαίρως ενημερώσει το γραφείο μας. Ο αντικαταστάτης αποκτά αυτόματα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εκδρομέα που ακύρωσε.

6. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Το κοστολόγιο των εκδρομών γίνεται βάση των τιμών που ισχύουν για δίκλινα δωμάτια. Σε περίπτωση που ο εκδρομέας ταξιδεύει μόνος του είναι δυνατόν να μοιραστεί δίκλινο δωμάτιο με άλλον συνεπιβάτη εφόσον υπάρξει από κοινού συνεννόηση, διαφορετικά η χρήση μονόκλινου είναι υποχρεωτική και η διαφορά πληρώνεται από τον εκδρομέα. Το ίδιο ισχύει και όταν προκύπτει ακύρωση του ενός εκ των δύο συμμετεχόντων. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με προσθήκη κρεβατιού συνήθως μικρότερων διαστάσεων.
Τα δωμάτια παραδίδονται στους πελάτες στις 14:00 και παραμένουν στη διάθεσή τους έως τις 12:00 της ημέρας της αναχώρησης ΦΑΓΗΤΟ: Τα φαγητά που σερβίρονται στους εκδρομείς είναι πάντα το πρόγευμα και συνήθως το δείπνο. Τα προγεύματα προσφέρονται πάντα στα ξενοδοχεία όπου διανυκτερεύουν οι εκδρομείς ενώ τα γεύματα ή τα δείπνα είναι δυνατόν να σερβιριστούν και σε κάποια εστιατόρια. Το γραφείο μας φροντίζει για την καλλίτερη δυνατή διατροφή των εκδρομέων όσον αφορά στην ποσότητα και ποιότητα των μενού, αλλά δεν φέρει την τελική ευθύνη αυτών, αφού μεσολαβούν τρίτοι φορείς (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κ.α)

7.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το γραφείο μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την συνεπέστερη και ακριβή τήρηση της εκδρομής στην οποία έχετε δηλώσει συμμετοχή. Σε πολλές περιπτώσεις όμως εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων και απρόβλεπτων καταστάσεων καθίσταται επιβεβλημένη η αλλαγή και διαφοροποίηση του προγράμματος. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Αλλαγή ή τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να συμβεί είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της εκδρομής.
α)Πριν την αναχώρηση
Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού, όπως αναφέρθηκε, εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων όπως ακυρώσεις δρομολογίων ή λόγω γεγονότων τα οποία εκτάκτως συμβαίνουν στον τόπο προορισμού(π.χ. καιρικά φαινόμενα, πολιτικά γεγονότα κ.λ.π.) Ο πελάτης έχει δικαίωμα είτε να δεχτεί την αλαλαγή, είτε να ακυρώσει με επιστροφή των καταβληθεντων χρημάτων, είτε να συμμετάσχει σε κάποια άλλη εκδρομή του γραφείου μας.
β)Κατά τη διάρκεια της εκδρομής
Ο αρχηγός έχει δικαίωμα, στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο στη δική σας ασφάλεια και την όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος, όταν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός ή ανωμαλία από αστάθμητους παράγοντες (όπως αναφερθήκαν παραπάνω) να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές όλα τα επιπλέον έξοδα (διανυκτερευσεις, φαγητό, μεταφορές) που θα προκύψουν για την ομαλή διεκπεραίωση του προγράμματος επιβαρύνουν τους εκδρομείς εφ’ όσον καθίσταται φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψη τους. Σε περίπτωση που διακοπεί το πρόγραμμα της εκδρομής στην εξέλιξη του, εξαιτίας των ανωτέρω γεγονότων ανωτέρας βίας, το γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιστρέψει το αντίτιμο των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν στους εκδρομείς.
Επίσης το γραφείο δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση επισκέψεων σε ΜΟΥΣΕΙΑ ή αρχαιολογικούς χώρους λόγω απεργιών ή αργιών ή ανωτέρας βίας.
H τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους εκδρομείς. Εάν κάποιος απουσιάζει την καθορισμένη ώρα αναχώρησης, επανακτά την επαφή με την ομάδα με δικά του έξοδα, όπως επίσης εάν απουσιάζει την ώρα της ξενάγησης θεωρείται ότι απουσιάζει οικιοθελώς. Καμία αξίωση επιστροφής χρημάτων δε γίνεται δεκτή.
Οι εκφράσεις στο πρόγραμμα της εκδρομής «μέσω της…» και «περνώντας» δηλώνουν την κατεύθυνση της πορείας και όχι την περιήγηση ή τη στάση στις πόλεις αυτές.

8. ΑΡΧΗΓΟΣ
Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος και έχει το δικαίωμα αλλαγής στις ώρες αναχώρησης και ξενάγησης, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες

9.ΤΙΜΕΣ
Τα έξοδα συμμετοχής κάθε εκδρομής μπορεί να αυξηθούν λόγω αύξησης ναύλων ή αισθητής αύξησης των συναλλαγματικών τιμών από την ημερομηνία κοστολόγησης του προγράμματος, η οποία γίνεται τουλάχιστον 4 μήνες πριν από την κυκλοφορία του προγράμματος.

10. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Παιδιά έως 4 ετών δεν χρεώνονται παρά μόνον τη μειωμένη συμμετοχή τους στις αεροπορικές / ατμοπλοϊκές εταιρείες και δεν δικαιούνται τις παροχές της εκδρομής. Παιδιά από 5-12 ετών συμμετέχουν με έκπτωση 10% και δικαιούνται τις παροχές των εκδρομών..

11. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Κάθε εκδρομέας δικαιούται της μεταφοράς μιας βαλίτσας και ενός σακ - βουαγιάζ, καμιά επιπλέον αποσκευή δε γίνεται δεκτή. Οι εκδρομείς είναι απόλυτα υπεύθυνοι για τη φύλαξη προσωπικών αντικειμένων όπως διαβατήριο, κοσμήματα και γενικά αντικείμενα αξίας.
Για τους συμμετέχοντες σε αεροπορικές εκδρομές ισχύουν τα ακόλουθα :
Οι εκδρομείς δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς βάρους μέχρι 20 κιλών Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μεταφορά μόνο μιας βαλίτσας ανά εκδρομέα και πληροφορεί τους εκδρομείς ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν μόνο μια χειραποσκευή στην καμπίνα του αεροσκάφους. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας αποσκευής, το γραφείο μας δεν έχει ευθύνη,. Στην περίπτωση που ο εκδρομέας υπερκαλύπτει το ανωτέρω βάρος επιβαρύνεται με το ανάλογο ποσόν.

12. ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Οι συμμετέχοντες στις εκδρομές του γραφείου μας μπορούν να εκφράσουν τα παράπονα/ παρατηρήσεις τους για τυχόν ελλείψεις ή όχι καλής εκτέλεσης του προγράμματος, γραπτώς και εντός 10 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής της εκδρομής . Μετά την παρέλευση των 10 ημερών το γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε παρατήρηση/ παράπονο/ απαίτηση.
Το γραφείο μας και οι εκδρομείς υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση διαφωνίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια ΑΘΗΝΩΝ.


ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο 155/441 56 712
ALPHA BANK No 104 0023 2000 1002
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο 5126033724006
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Νο 016/83195428
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ Α.Ε.

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 100 - ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 38 14 100, (10 ΓΡΑΜΜΕΣ) ΦΑΞ: 210 38 11 901
www.pausanias.gr, E-mail info@pausanias.gr


Σας Προτείνουμε

Ταξίδια Εσωτερικού

Εμφάνιση - Απόκρυψη Περιγραφής

Σας Προτείνουμε

Ταξίδια Εξωτερικού

Εμφάνιση - Απόκρυψη Περιγραφής
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. • ΠληροφορίεςΤο κατάλαβα