Όροι Συμμετοχής Εσωτερικού

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ
Για την εξυπηρέτηση των κ. κ. εκδρομέων στις εκδρομές εσωτερικού καθορίσαμε ορισμένες στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης, αναλόγως της κατεύθυνσης της εκδρομής.

ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ
1) Πλατεία Καραϊσκάκη 2) Γέφυρα Κηφισού 3) Διασταύρωση Καβάλας-Θηβών.
ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ
1) Αγ. Παντελεήμονα 2) Αγ. Νικόλαος, 3) Τέρμα Αχαρνών.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Οι εγγραφές αρχίζουν την ημέρα κυκλοφορίας του προγράμματος και λήγουν 3 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής ή νωρίτερα όταν συμπληρωθεί ο καθορισμένος για την εκδρομή αριθμός θέσεων. Για να θεωρηθεί η εγγραφή έγκυρη, πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή τουλάχιστον 30% της τιμής συμμετοχής. Η εξόφληση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την αναχώρηση. Οι πληρωμές ( προκαταβολή- εξόφληση) καταβάλλονται στο γραφείο μας ή μπορούν να κατατεθούν μέσω εμβάσματος στο λογαριασμό της εταιρείας μας. Ο εκδρομέας πρέπει να στείλει στο γραφείο μας (π.χ μέσω φαξ) αντίγραφο του εμβάσματος με αναφορά του ονόματος του και της εκδρομής στην οποία συμμετέχει καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Τηλεφωνικές κρατήσεις ή άλλου είδους κρατήσεις (π.χ μέσω fax ή e-mail) που δεν επικυρώνονται εντός 2 ημερών με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει τις θέσεις.
Δήλωση συμμετοχής 7-3 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής , εφ΄ όσον υπάρχουν θέσεις, πραγματοποιείται μόνον με άμεση εξόφληση.
ΕΞΟΔΑ: Η τιμή συμμετοχής κάθε εκδρομής καλύπτει τα σαφώς καθοριζόμενα έξοδα που αναφέρονται στο τέλος του προγράμματος κάθε εκδρομής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: H τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους εκδρομείς. Εάν κάποιος απουσιάζει την καθορισμένη ώρα αναχώρησης, επανακτά την επαφή με την ομάδα με δικά του έξοδα, όπως επίσης εάν απουσιάζει την ώρα της ξενάγησης θεωρείται ότι απουσιάζει οικειοθελώς. Καμία αξίωση επιστροφής χρημάτων δε γίνεται δεκτή.
Οι εκφράσεις στο πρόγραμμα της εκδρομής «μέσω της…» και «περνώντας» δηλώνουν την κατεύθυνση της πορείας και όχι την περιήγηση ή τη στάση στις πόλεις αυτές.
ΘΕΣΕΙΣ:Αλλαγές θέσεων δε γίνονται κατά τη διαδρομή
ΑΡΧΗΓΟΣ: Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος και έχει το δικαίωμα αλλαγής στις ώρες αναχώρησης και ξενάγησης, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες .
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ: Οι τιμές του παρόντος προγράμματος υπόκεινται σε αυξομείωση αναλόγως της αυξομείωσης των τιμών ορισμένων παραγόντων, όπως ξενοδοχείων, Φέρρυ Μπώτ, πλοίων , αεροπλάνων, καυσίμων κ.λ.π.
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Ακύρωση συμμετοχής από 10 έως 5 ημέρες πριν την αναχώρηση έχει ακυρωτικά 30% του συνολικού ποσού. Ακύρωση σε μικρότερο χρόνο από 5 ημέρες δε γίνεται δεκτή και τα ακυρωτικά μπορεί να είναι έως και 100% της αξίας της εκδρομής. Την ακύρωση συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν στοιχειοθετούν αλλαγές ώρας αναχωρήσεων ούτε αντικατάσταση ξενοδοχείων σε άλλα ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας καθώς και πιθανές τροποποιήσεις του προγράμματος που δεν αλλάζουν σημαντικά τον χαρακτήρα της εκδρομής. Επίσης, ασθένειες, ιατρικές επεμβάσεις και ατυχήματα δεν στοιχειοθετούν ακύρωση εκδρομής χωρίς ακυρωτικά. Εκδρομέας που κωλύεται να συμμετέχει σε εκδρομή, μπορεί να εκχωρεί την κράτηση του σε άλλο πρόσωπο δικό του αφού προηγουμένως και εγκαίρως ενημερώσει το γραφείο μας. Ο αντικαταστάτης αποκτά αυτόματα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εκδρομέα που ακύρωσε.
ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Το κοστολόγιο των εκδρομών γίνεται βάση των τιμών που ισχύουν για δίκλινα δωμάτια. Σε περίπτωση που ο εκδρομέας ταξιδεύει μόνος του είναι δυνατόν να μοιραστεί δίκλινο δωμάτιο με άλλον συνεπιβάτη εφ΄ όσον υπάρξει από κοινού συνεννόηση, διαφορετικά η χρήση μονόκλινου είναι υποχρεωτική και η διαφορά πληρώνεται από τον εκδρομέα. Το ίδιο ισχύει και όταν προκύπτει ακύρωση του ενός εκ των δύο συμμετεχόντων. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με προσθήκη κρεβατιού συνήθως μικρότερων διαστάσεων.
Τα δωμάτια παραδίδονται στους πελάτες στις 1400 και παραμένουν στη διάθεσή τους έως τις 1200 της ημέρας της αναχώρησης.
ΦΑΓΗΤΑ:Τα φαγητά που σερβίρονται στους εκδρομείς είναι πάντα το πρόγευμα και συνήθως το δείπνο. Τα προγεύματα προσφέρονται πάντα στα ξενοδοχεία όπου διανυκτερεύουν οι εκδρομείς ενώ τα γεύματα ή τα δείπνα είναι δυνατόν να σερβιριστούν και σε κάποια εστιατόρια. Το γραφείο μας φροντίζει για την καλλίτερη δυνατή διατροφή των εκδρομέων όσον αφορά στην ποσότητα και ποιότητα των μενού, αλλά δεν φέρει την τελική ευθύνη αυτών, αφού μεσολαβούν τρίτοι φορείς (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κ.α). Τα πρωινά και τα φαγητά είναι όσες και οι διανυκτερεύσεις της εκδρομής.
ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να οργανώσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εκδρομές που διαθέτει. Ενεργεί, δε, ως μεσάζων όπου μεσολαβούν τρίτοι φορείς όπως πλοία, αεροπλάνα, τουριστικοί οργανισμοί κ.λ.π. Σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης δρομολογίων και γενικά για κάθε ανωμαλία σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος που αφορά τους φορείς αυτούς το γραφείο θα φροντίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους εκδρομείς δεν έχει, όμως, καμία ευθύνη. Εάν για οποιαδήποτε αιτία όπως κακοκαιρία, απεργίες κ.λ.π. χρειαστεί αναγκαία η παράταση ή αλλαγή του ταξιδιού οι εκδρομείς υποχρεούνται για τα τυχόν επιπλέον έξοδα. Επίσης το γραφείο δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας αντικειμένων ή αποσκευών.
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος της εκδρομής, είτε πριν την αναχώρηση είτε κατά τη διάρκεια αυτού, για λόγους τεχνικούς ή ανωτέρας βίας ή για καλλίτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων.
Το γραφείο δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση επισκέψεων σε ΜΟΥΣΕΙΑ ή αρχαιολογικούς χώρους λόγω απεργιών ή αργιών ή ανωτέρας βίας.
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης κάποιας εκδρομής για λόγους ασφάλειας, σκοπιμότητας ή λόγω μη συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού συμμετοχής( τουλάχιστον 20 ενηλίκων) με μόνη δέσμευση την επιστροφή των εισπραχθέντων χρημάτων ή προτείνοντας κάποια άλλη εκδρομή και χωρίς υποχρέωση άλλης αποζημίωσης.
ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ: Βασική υποχρέωση των εκδρομέων που συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Για υπηρεσίες που έχασαν από δική τους υπαιτιότητα δεν δικαιούνται αποζημίωσης.
Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι να μελετήσουν πλήρως το πρόγραμμα της εκδρομής που θα συμμετάσχουν καθώς και τους όρους συμμετοχής. Η περίπτωση άγνοιας του προγράμματος της εκδρομής και των όρων συμμετοχής δεν είναι δικαιολογημένη και σε περίπτωση που ο εκδρομέας δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή διεκπεραίωση της εκδρομής παρέχει το δικαίωμα στον αρχηγό της εκδρομής ή του τοπικού μας αντιπροσώπου να αδιαφορήσουν για τον ασυνεπή ταξιδιώτη.
Οι συμμετέχοντες με την εγγραφή τους στα γραφεία μας ή με κατάθεση στο λογαριασμό της Εταιρείας μας ή μέσω Ταξιδιωτικού Πράκτορα ή με φιλικό τους πρόσωπο αποδέχονται αυτομάτως όλους τους όρους συμμετοχής.
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: Παιδιά άνω των 6 και έως 12 ετών πληρώνουν κανονική συμμετοχή με έκπτωση 10% και έχουν τις παροχές της εκδρομής.
ΠΑΡΑΠΟΝΑ Οι συμμετέχοντες στις εκδρομές του γραφείου μας μπορούν να εκφράσουν τα παράπονα/ παρατηρήσεις τους για τυχόν ελλείψεις ή όχι καλής εκτέλεσης του προγράμματος, γραπτώς και εντός 10 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής της εκδρομής . Μετά την παρέλευση των 10 ημερών το γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε παρατήρηση/ παράπονο/ απαίτηση.
Το γραφείο μας και οι εκδρομείς υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση διαφωνίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια ΑΘΗΝΩΝ.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο 155 / 441 56 712 ALPHA BANK No 104 0023 2000 1002 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ Α. Ε.

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 100 - ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 38 14 100, (10 ΓΡΑΜΜΕΣ)
ΦΑΞ: 210 38 11 901


Σας Προτείνουμε

Ταξίδια Εσωτερικού

Εμφάνιση - Απόκρυψη Περιγραφής

Σας Προτείνουμε

Ταξίδια Εξωτερικού

Εμφάνιση - Απόκρυψη Περιγραφής
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. • ΠληροφορίεςΤο κατάλαβα